Afslutning|Conclusion

Projektet blev afsluttet december 2014. Det udviklede system kører nu videre i et nyt projekt, støttet af de fire største kommuner i Danmark. Som en del af projektet får hver kommune analyseret 40 af deres haller. Et eksempel på afrapporteringen kan ses i dette anonymiserede dokument.

The project was finished in December 2014. The developed system now exist under a new project, supported by the 4 largest municipalities in Denmark. As a part of the project every municipality gets a occupancy analysis from 40 of their sports arenas. An example on how the occupancy is reported can be seen in this censored document(danish).