Vision|Vision

At udvikle teknologier der automatisk kan analysere hvorledes en given hal benyttes og herved være katalysator for mere effektiv udnyttelse af idræts-/sportsfaciliteter i Danmark.

Projektet sigter mod at udvikle et system, der ved brug af termiske kameraer automatisk kan analysere, hvordan en hal bliver brugt. I første omgang er målet at kunne registrere, hvor mange der er i en hal, og hvor i hallen de befinder sig. På lidt længere sigt er ambitionen, at systemet også automatisk kan analysere aktivitetsniveauet i hallen, typen af aktivitet: håndbold, badminton, fodbold, etc. , samt om det er elite- eller breddeaktiviteter, og om det er kvinder, mænd eller børn. Eksakt viden om anvendelsen af haller muliggør at arbejde med incitamenter for optimal booking. For eksempel kan det være, at man i nogle haller kun skal booke en halv hal af gangen, mens det i andre skal være muligt at nøjes med at booke en enkelt badminton- eller volleyball-bane.

Projektet løber fra december 2011 til vinter 2014.

To develop technologies that automatically can analyse how sports arenas are being used and hereby promote a more efficient utilisation of sports facilities in Denmark and the rest of the world.

The aim of this project is to develop a system that by using thermal cameras, automatically can analyse how a sports arena is being used. First step is to detect how many athletes that are currently on the court and where on the court they are positioned. In the long run the goal is that the system can measure the level of activity in the arena e.g. type of sport: Handball, badminton and soccer etc., whether it is professionals or beginners and if it men, women or children.
A more precise knowledge about the utilisation of sports arenas makes it possible to work towards a more optimal booking procedure. In some arenas it might be beneficial to book only half a court at a time or even just a single badminton court.

The project runs from December 2011 to winter 2014.

Projektforløb

Arbejdspakke Navn Beskrivelse Status
AP1 Afdækning Behovsanalyse mm. Afsluttet
AP2 Dataopsamling Konstruktion af måleapparat med tre kameraer Afsluttet
AP3 Detektion af mennesker Forbedret løsning til at finde mennesker Afsluttet
AP4 Test af prototype Test i 10 forskellige haller Afsluttet
AP5 Aktivitetstype Genkendelse af f.eks. håndbold, badminton, gymnastik, opvarmning Afsluttet
AP6 Aktivitetsniveau Genkendelse af f.eks. lavt, mellem eller højt aktivitetsniveau Afsluttet
AP7 Brugertype Genkendelse af f.eks. børn, voksne, begyndere, øvede Afsluttet
AP8 Politik og kommunikation Forankring og udvikling af kodeks for anvendelse Afsluttet

Project roadmap

Work package Name Description Status
WP1 Problem identification Needs assesment etc. Finished
WP2 Data mining Construction of box with three cameras Finished
WP3 Detection of people Improved solution to detect people Finished
WP4 Test of prototype System test in 10 different sports arenas Finished
WP5 Type of activity Recognition of handbold, badminton, gymnastics, warm-up etc. Finished
WP6 Level of activity Recognition of low, medium and high activity level Finished
WP7 Type of user Identification of children, adults, newcomers and skilled users Finished
WP8 Politics and communication Dissemination and code of practice Finished